Nuttige documenten

Wat te doen bij een ongeval?

In dit document lees je welke stappen je moet ondernemen in geval van een blessure. 

Je kan hier ook het aangifteformulier downloaden.

Moet ik een medisch attest indienen?

Ja. Elk seizoen moet je door een arts een fiche laten invullen, die bewijst dat je medisch geschikt bent om basketbal te spelen. Voor seizoen 21-22 kan je het medisch getuigschrift downloaden en laten invullen door de dokter.

Kan ik korting krijgen op het lidgeld via het ziekenfonds?

Dat kan zeker. Elke mutualiteit biedt een jaarlijkse tegemoetkoming voor het lidmaatschap bij een erkende sportclub. Hieronder vind je het (deels vooraf ingevulde) formulier van de verschillende ziekenfondsen: